Arbeidsrecht update | Internetconsultatie Wetsvoorstel | Schending goed werkgeverschap

26 april 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week over internetconsultatie en het verwijtbaar handelen van werkgever bij ontslag statutair bestuurder.

Internetconsultatie Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Enige tijd geleden heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbowet. Het doel van het wetsvoorstel is om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren voor uitzendkrachten (uitgeleende werknemers). Bij een uitzendovereenkomst geldt dat de inlener de werkgever is die de uitzendkracht inhuurt van het uitzendbureau. Een nieuw en belangrijk onderdeel in de wet is de meldplicht voor het uitzendbureau. Momenteel geldt deze meldplicht op grond van de Arbowet namelijk alleen voor de inlener (de werkgever die de uitzendkracht inhuurt), maar op grond van het wetsvoorstel moet ook het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van haar uitgeleende werknemers melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen zodat de werknemers weer veilig aan het werk kunnen op de betreffende arbeidsplaats. Momenteel is de internetconsultatie gestart. Dit houdt in dat burgers, bedrijven en instellingen de kans krijgen om te reageren op een wetsvoorstel. Ze kunnen suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de wetgeving te verbeteren. De internetconsultatie loopt tot en met 25 mei 2023 en is hier te vinden.

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever bij ontslag statutair bestuurder

Een werknemer is in dienst bij werkgeefster in de functie van CFO+ (bestuurder). De aandeelhouders hebben op enig moment besloten dat er binnen de onderneming op een andere manier moest worden aangestuurd. Aan de werknemer is op 29 september 2022 vervolgens medegedeeld dat binnen de organisatie geen behoefte meer bestaat aan een CFO+ en dat de aandeelhouders hebben besloten zijn dienstverband te beëindigen. Op 4 oktober 2022, tijdens de vakantie van de werknemer, heeft hij een e-mail ontvangen van de werkgeefster waarin zij onder meer verslag doet van het gesprek op 29 september 2022 en een beëindigingsvoorstel doet. De werknemer heeft hier bij e-mail van 10 oktober op gereageerd en aangegeven dat de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering niet voldoet aan de door de wet gestelde vereisten, omdat de reden voor ontslag niet is vermeld. Hij stelt dat hij zich daarom niet kon voorbereiden en niet zou verschijnen. Op 11 oktober 2022 hebben de aandeelhouders desondanks het besluit genomen om werknemer te ontslaan als bestuurder van de vennootschap. Werknemer was hierbij niet aanwezig. De rechtbank oordeelt onder meer dat werkgeefster de werknemer niet tijdig in kennis heeft gesteld van de redenen die aan het ontslag ten grondslag liggen, waardoor hij niet in de gelegenheid is gesteld om een advies uit te brengen op de aandeelhoudersvergadering. Er bestond volgens de rechtbank geen enkele noodzaak om de werknemer kort voor zijn vakantie ontslag aan te zeggen, hem per direct op non-actief te stellen en de aandeelhoudersvergadering te plannen direct na zijn terugkomst. Deze handelwijze van werkgeefster is een ernstige schending van goed werkgeverschap en valt haar zwaar aan te rekenen. Nu de opzegging gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, is een billijke vergoeding toegewezen.

Vragen over het Wetsvoorstel of over het ontslag van een statutair bestuurder?

Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088 73 73 800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten