Arbeidsrecht update | Minister van Gennip presenteert arbeidsmarkpakket met 7 voorstellen

11 april 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Op maandag 3 april 2023 heeft het ministerie van SZW een brief gepubliceerd met daarin zeven voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen. In een eerdere update noemden we al één voorstel dat was uitgelekt. Samengevat houden de voorstellen van minister Van Gennip het volgende in:

  1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Er komt een publieke verzekering. Zzp’ers hebben de mogelijkheid van een opt-out en kunnen zich onder voorwaarden ook privaat verzekeren.
  2. Nulurencontracten mogen niet meer. Oproepcontracten worden basiscontracten met een minimum aantal uren. Het maximum aantal uren is hooguit 130% van de basisuren.
  3. Uitzendkrachten krijgen sneller zekerheid: Fase A wordt wettelijk vastgelegd op 52 weken, waarbij geen afwijkingen per CAO meer mogelijk zijn. Fase B wordt verkort naar twee jaar en maximaal zes contracten.
  4. Ketenregeling biedt meer zekerheid. De maximale onderbreking tussen tijdelijke contracten is nu zes maanden en wordt vijf jaar. Hierdoor moeten draaideurconstructies voorkomen worden.
  5. Voor werknemers met een vast contract (dus ook een basiscontract met weinig uren) geldt de lage WW-premie. Als er gemiddeld meer dan 30% wordt overgewerkt, betaalt de werkgever alsnog de hoge WW-premie.
  6. MKB-werkgevers kunnen straks na één ziektejaar van een werknemer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid van duurzame vervanging van deze medewerker, zodat zij hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk besluiten na één jaar het Eerste Spoor af te sluiten. Als de werknemer niet instemt, kan de werkgever het UWV vragen dit te beoordelen.
  7. Interne wendbaarheid. Werkgevers mogen bij crisis en calamiteiten ten hoogste zes maanden de werknemer herplaatsen in een andere functie of de arbeidsduur verminderen met 20%. Dat laatste gaat gepaard met minder salaris dat gedeeltelijk wordt opgevangen met publieke middelen.

In de zomer kunnen we een internetconsultatie verwachten, waarbij de wettelijke uitwerking van de maatregelen voor eenieder is in te zien. In het voorjaar van 2024 zal het wetsvoorstel worden aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088 73 73 800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten