Arbeidsrecht update | Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van de h-grond | Uitvoeringsregels UWV gewijzigd

18 april 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van vorige week:

Toewijzing verzoek op grond van restcategorie h-grond

Nadat een werknemer nog geen half jaar werkzaam was bij zijn werkgever, heeft hij zich op 4 maart 2021 ziekgemeld. De re-integratie van de werknemer is moeizaam verlopen en de communicatie tussen werkgever en werknemer is steeds stroever geworden. Vanaf eind juni 2021 hebben werkgever en werknemer helemaal geen contact meer met elkaar gehad. De werkgever heeft de kantonrechter in een verzoekschrift verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit onder meer op grond van de ‘h-grond’; de restgrond. Pas na het indienen van het verweerschrift van de werknemer (begin februari 2023) is gebleken dat de reden daarvoor de voorlopige hechtenis van de werknemer (sinds 1 juli 2022) was. De kantonrechter oordeelde dat, nu de werknemer op geen enkele manier informatie over zijn situatie heeft verstrekt aan zijn werkgever, van de werkgever ook niet verwacht hoeft te worden dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Daarbij weegt de kantonrechter mee dat de werknemer wist dat zijn werkgever op allerlei manieren contact met hem zocht en probeerde te houden en dat de werknemer al die tijd geen werk – al dan niet op basis van re-integratie – heeft verricht. De kantonrechter heeft het verzoek op grond van de h-grond toegewezen.

Uitvoeringsregels gewijzigd

Per 1 april 2023 zijn de Uitvoeringsregels bij ontslag gewijzigd. Deze regels beschrijven hoe UWV de regels toepast bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de ontslagprocedure. De regels zijn bijgewerkt met de nieuwste informatie en deels uitgebreid. Dit geldt bijvoorbeeld voor collectief ontslag, de mogelijkheid van arbitrage en het inzagerecht in een ontslagdossier. Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over ontslag op grond van de h-grond of de gewijzigde Uitvoeringsregels? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088 73 73 800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten