Arbeidsrecht update | Hoge Raad laat oordeel hof in stand: Deliveroo-koeriers zijn werknemers

27 maart 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Afgelopen vrijdag was het zo ver, het lang verwachte oordeel van de Hoge Raad over de vraag ‘zijn Deliveroo-Koeriers werknemers?’. De verwachtingen rond deze zaak waren in arbeidsrecht-Nederland hooggespannen om meerdere redenen. Het gaat namelijk om de beoordeling van de arbeidsverhouding van platformwerkers, een nieuwe manier van werken. Daarnaast is het belangrijk vanwege de wildgroei aan ZZP’ers die Nederland kent. Bij veel ZZP’ers is er geen sprake van ondernemerschap en is het werk ingebed in de organisatie waar de ZZP’er voor werkt. Volgens de adviseur van de Hoge Raad, A-G De Bock, is dat doorslaggevend voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst. Als dat advies gevolgd zou worden, dan zou dat een belangrijke verandering in het recht betekenen.

De Hoge Raad overweegt:
“De vragen of aanleiding bestaat voor nadere algemene regels of uitgangspunten ten aanzien van omstandigheden die de kwalificatie als arbeidsovereenkomst bepalen, mede ter afgrenzing van het werken als zelfstandig ondernemer, zoals de vraag of aanleiding bestaat voor nadere invulling van het begrip ‘in dienst van’ met de inbedding van het werk in de organisatie van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht, en of er aanleiding is voor het gebruik van een rechtsvermoeden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld op grond van de hoogte van de tegenprestatie voor het werk, hebben de aandacht van de Nederlandse en Europese wetgever. De Hoge Raad ziet daarom op dit moment geen aanleiding voor rechtsontwikkeling ter zake van deze onderwerpen.”

Met andere woorden: de Hoge Raad zegt dat het niet aan hem maar aan de politiek is om verandering te brengen in het algemeen juridisch kader. Helaas. Wel lijkt de Hoge Raad wat ruimte te hebben gegeven als het gaat om de verplichting voor een werknemer om persoonlijk de arbeid te verrichten. Als een werknemer zich kan laten vervangen, kan er nog steeds een arbeidsovereenkomst bestaan.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten