Geen opzegverbod wegens ziekte bij ontslag bedrijfseconomische omstandigheden | Arbeidsrecht update

18 februari 2022

De Hoge Raad heeft een bevestigend antwoord gegeven op de vraag of een arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden op grond van bedrijfseconomische redenen indien de werknemer tussen de ontslagaanvraag bij het UWV en het verzoek om ontbinding bij de rechter ziek wordt. De kantonrechter oordeelde eerder dat de ziekmelding van de werknemer betekende dat de arbeidsovereenkomst niet beëindigd kon worden in verband met zijn ziekte. Een werknemer zou op basis van deze uitspraak het ontslag kunnen frustreren door zichzelf ziek te melden nadat het UWV de ontslagaanvraag heeft afgewezen. De Hoge Raad wil hiermee oneigenlijke ziekmeldingen, die een mogelijk ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen zou kunnen frustreren, tegenaan.

Menig werkgever kampt momenteel met een personeelstekort. Voor werkgevers lijkt het aantrekkelijk om onderling afspraken te maken over het in dienst nemen van elkaars personeel. De NOS meldt dat sommige werkgevers onderling afspraken hebben gemaakt. De ACM waarschuwt dat het maken van dergelijke afspraken verboden is. Een werknemer heeft het recht op vrije arbeidskeuze. Dit recht wordt door dergelijke afspraken ingeperkt.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten