Arbeidsrecht update | Overwerkbonus voor deeltijders: juridisch mogelijk?

4 december 2023

Eerder dit jaar werd voorgesteld om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken door deeltijdwerkers die meer uren gaan werken, een ‘overwerkbonus’ te betalen. Onlangs informeerde Minister Van Gennip de Tweede Kamer over dit voorstel. Het voorstel blijkt juridisch lastig uitvoerbaar te zijn.

Het idee is kort gezegd dat een deeltijd werknemer, die meer dan zijn contracturen werkt maar minder dan een fulltime arbeidsduur, voor elk van die extra gewerkte uren een bonus ontvangt. Deze zogenoemde ‘overwerkbonus’ of ‘meerurenbonus’ zal de werknemer ontvangen naast zijn of haar reguliere salaris. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over deze mogelijkheid.

Lastig in te passen wegens discriminatieverbod

De overwerkbonus voor deeltijders blijkt echter juridisch lastig uitvoerbaar nu rekening dient te worden gehouden met (Europese) wet- en regelgeving en rechtspraak. Het extra belonen van deeltijders zou in veel gevallen kunnen leiden tot discriminatie op grond van arbeidsduur, omdat voltijders dit voordeel niet krijgen. Ook zou hierdoor te veel onderscheid worden gemaakt op grond van geslacht. Als de bonus namelijk enkel wordt toegepast voor deeltijders, zullen voornamelijk vrouwelijke werknemers hiervan profiteren.

Neem als voorbeeld een werknemer met een deeltijdcontract van 30 uur. Deze medewerker vervangt tijdelijk een zieke collega en werkt wekelijks vier uur over. Over deze vier uur ontvangt de medewerker zowel het normale uurloon, als een extra bonus. In dat geval verdient de deeltijdwerker over uur 31 t/m 34 meer dan dat een voltijdwerker voor diezelfde uren ontvangt. Dit betekent dat de voltijdwerker ongelijk wordt behandeld in strijd met het discriminatieverbod.

Enkel mogelijk onder bijzondere omstandigheden

Volgens de Minister kan de bonus enkel worden gegeven als hier een goede reden voor is, ook wel een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ genoemd. Dit kan in uitzonderlijke gevallen. Het algemene argument van krapte op de arbeidsmarkt is hierbij onvoldoende. De werkgever zal een nauwkeurige onderbouwing moeten aanvoeren. Hierbij dient hij het legitieme doel, de geschiktheid, de noodzakelijkheid en evenredigheid van de ‘meerurenbonus’ aan te tonen.

Bent u van plan uw deeltijders een overwerkbonus toe te kennen? Win dan allereerst juridisch advies in, zodat wij samen met u kunnen kijken of in uw situatie sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond.