Arbeidsrecht update | STAP-budget wordt strenger

5 december 2022

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

STAP-budget wordt strenger

Met een STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks een budget van € 1.000,- aanvragen voor arbeidsmarktgerichte scholing. Minister Van Gennip heeft afgelopen week de Tweede Kamer geïnformeerd over het STAP-budget. Op basis van de eerste resultaten blijkt dat het STAP-budget een populaire regeling is, maar dat de regeling ook kwetsbaar is voor oneigenlijk gebruik. Zo bleek achteraf dat ook niet arbeidsgerichte opleidingen in het STAP-register terecht kwamen en dat bepaalde opleiders zich niet aan de subsidievoorwaarden houden. Om deze reden gaan keurmerken die opleiders toelaten tot het STAP-register straks strenger controleren of deze opleiders aan alle vereisten voldoen. Benieuwd naar de andere wijzigingen van het STAP-budget? Deze kunt u lezen via de website van de Rijksoverheid of neem vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten.

Aanvraag definitieve tegemoetkoming zevende NOW-periode gewijzigd

De deadline voor het aanvragen van de definitieve tegemoetkoming ten aanzien van de zevende NOW-periode is verschoven van 22 februari 2023 naar 2 juni 2023. De deadline voor de zevende NOW-periode is hiermee gelijkgetrokken met de deadline van de achtste NOW-periode. De reden van de wijziging is dat accountants nu voor beide periodes bepaalde controlewerkzaamheden kunnen combineren. Let op, een afzonderlijke verklaring per periode blijft nodig. Ten aanzien van de overige NOW-periodes geldt het volgende. De deadline van de eerste en tweede periode is inmiddels verstreken. Het aanvragen van een definitieve tegemoetkoming ten aanzien van de derde tot en met de zesde periode is nog mogelijk tot en met 22 februari 2023.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten