Vanaf 2 augustus 2022 hogere uitkering betaald ouderschapsverlof | Arbeidsrecht update

15 maart 2022

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 weken van hun ouderschapsverlof betaald opnemen, indien zij deze 9 weken opnemen in het eerste jaar na de geboorte. Bovendien verhoogt het kabinet de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof van 50 procent naar 70 procent van het dagloon. Werkgevers kunnen de aanvraag na opname van het ouderschapsverlof indienen bij het UWV. Ouders ontvangen de uitkering van het UWV; de werkgever hoeft derhalve geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof. 
 
Rb. Utrecht – Een werkneemster verrichtte werkzaamheden elders, terwijl zij had aangegeven ziek te zijn en haar werkzaamheden niet te kunnen verrichten. De werkgever was van mening dat dit een dringende reden voor ontslag op staande voet opleverde. Hij wees erop dat de werkneemster hem en de bedrijfsarts hierover nooit heeft geïnformeerd en haar ook geen toestemming is verleend. De kantonrechter oordeelde dat dit en het feit dat de werkneemster hiermee haar genezing in gevaar bracht, ernstig verwijtbaar was en een dringende reden opleverde.
 
Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl