Arbeidsrecht update | Werkgever dient ongewenst gedrag tijdens kerstborrel te voorkomen | Vragen betaald ouderschapsverlof

13 december 2022

Lees in één minuut de ontwikkelen van afgelopen week:

Werkgever verantwoordelijk voor kerstborrel

Met de kerstborrels in het vooruitzicht dienen werkgevers zich te realiseren dat zij ook verantwoordelijk zijn voor hetgeen na de (officiële) werktijd plaatsvindt. Op grond van de Arbowet hebben werkgevers de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Klachten over grensoverschrijdend gedrag komen vaak voort uit situaties zoals kerstborrels en bedrijfsuitjes. Een werkgever dient een dergelijk klacht of melding te onderzoeken. Soms heeft dit een ontslagprocedure tegen de dader tot gevolg.

Veelgestelde vragen over betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Op grond van deze wet hebben werknemers het recht om 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op te nemen en daarvoor een uitkering van UWV ontvangen. De aanvraag voor de uitkering wordt (achteraf) gedaan door de werkgever. UWV merkt op dat werkgevers regelmatig vragen hebben over deze wet. Eén van de meestgestelde vragen is hoe het werkt als een ouder nog maar een halve werkweek betaald ouderschapsverlof kan opnemen, terwijl de uitkering alleen in hele werkweken kan worden aangevraagd. Het antwoord op die vraag is dat de werkgever dan toch een uitkering voor een hele werkweek dient aan te vragen en UWV de uitkering dan tot de juiste datum berekent. Meer informatie vindt u hier.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten