Advies: Wet werken waar je wilt niet voortzetten | Arbeidsrecht Update

12 november 2021

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft advies gegeven over het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’. Deze wet biedt aan werknemers de mogelijkheid om hun werkgever te verzoeken om te mogen thuiswerken of meer te gaan werken op een werklocatie van het bedrijf, waarbij een werkgever dit alleen mag weigeren wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het wetsvoorstel kent volgens het ATR ernstige tekortkomingen in de probleemstelling, analyse en onderbouwing van de noodzaak tot aanpassing van de wet. Het ATR adviseert daarom het wetsvoorstel niet voort te zetten.

Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen? Dan moet u een definitieve berekening aanvragen. Ook als u wacht op een accountants- of derdenverklaring moet u op tijd uw aanvraag voor de definitieve berekening doen. De belangrijkste data zijn op 11 november bekendgemaakt en staan in de link onder dit bericht.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze #arbeidsrecht #specialisten op nummer: 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten