Gemeente mocht dronken ambtenaar niet ontslaan | Arbeidsrecht Update

8 oktober 2021

De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de gemeente Epe een werknemer die onder invloed van alcohol een bijeenkomst met burgers bijwoonde niet op staande voet had mogen ontslaan. De gemeente wist dat de werknemer in behandeling was bij een verslavingskliniek.

Bij alcoholverslaving treedt na behandeling vaak een terugval op. De gemeente had moeten kiezen voor een andere sanctie. Daarbij kan het ontslag ook niet in stand blijven, omdat sprake is van een ontslag wegens ziekte. Volgens de werknemer is het ontslag gegeven tijdens een opzegverbod. Een ontslagverbod hoeft een ontslag op staande voet niet in de weg te staan, maar dit is anders als de reden voor het ontslag op staande voet gelegen is in de ziekte. Dat is hier het geval.

De staatsecretaris van SZW heeft een hogeschool ten onrechte een boete van € 27.000 opgelegd nadat een student tijdens haar opleiding bij een circusact uit de lucht viel en gewond raakte. Volgens de staatssecretaris hield de hogeschool zich niet aan de arboregels, maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de hogeschool de regels niet overtreden en mocht zij daarom geen boete krijgen.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht pecialisten via 088-7373800 of stuur een e-mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten