Arbeidsrecht update | A-G De Bock over uitzendbeding met ontbindende voorwaarde doorkruist ontslagverbod | Mogelijke voltijdsbonus

3 oktober 2022

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Uitzendbeding met ontbindende voorwaarde doorkruist ontslagverbod

Een uitzendkracht meldde zich ziek nadat hem tijdens zijn werkzaamheden bij de inlener een arbeidsongeval overkwam. Met een beroep op het in de NBBU-cao opgenomen uitzendbeding is zijn uitzendovereenkomst geëindigd. Dit beding bevatte namelijk de ontbindende voorwaarde dat in geval van arbeidsongeschiktheid de uitzendovereenkomst werd geacht met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op het verzoek van de werkgever. Advocaat-Generaal De Bock heeft zich hierover uitgesproken in een zgn. conclusie (onafhankelijk advies) aan de Hoge Raad. De Bock stelt dat de ontbindende voorwaarde het ontslagverbod tijdens ziekte doorkruist. Aan het belang van het ontslagverbod komt zodanig veel gewicht toe, dat het niet aanvaardbaar is dat het verbod wordt omzeild. In zoverre is het beding nietig.

Mogelijke voltijdsbonus

Het FD meldt dat Den Haag broedt op een voltijdsbonus. Voor werkgevers kan dit ongunstig uitpakken, onder meer omdat zij bij een hoger brutoloon hogere premies betalen. Een werkkostenregeling, waarmee werkgevers belastingvrije uitkeringen mogen verstrekken, biedt op dat punt wellicht uitkomst.

Meer weten over de mogelijke voltijdsbonus of de juridische gevolgen van een arbeidsongeval? Onze specialisten staan klaar voor al uw vragen over arbeidsrecht. Neem contact op via: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten