Billijke vergoeding ad €55.000,– vanwege observeren werknemer | Arbeidsrecht update

15 september 2022

Het FD meldt dat de koopkracht van NL’ers met een minimuminkomen sinds 1996 veel minder hard is gestegen dan in koopkrachtplaatjes weergegeven. In hun berekening – waarbij zij zich hebben beperkt tot huishoudens met een minimuminkomen – verdisconteerden de onderzoekers ook de kosten van de gestegen levensstandaard. Zij concludeerden dat een deel van de reële groei van het minimuminkomen wordt ‘opgegeten’ door hogere uitgaven aan zaken die het Nibud als normaal is gaan beschouwen om mee te komen in de maatschappij.

De Rb. Limburg heeft een werknemer een billijke vergoeding van € 55.000,– toegekend wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, wat onder meer bestond uit het prematuur inschakelen van een recherchebureau. Uitgangspunt is dat het doen controleren van een werknemer buiten zijn medeweten door een recherchebureau alleen aanvaardbaar is wanneer sprake is van zeer bijzondere omstandigheden waarbij tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen ter zake van ernstige overtredingen, die een onderzoek buiten de werknemer om noodzakelijk maken, aldus de ktr.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten