Arbeidsrecht update | Aanpassing ketenregeling | Klachtplicht niet van toepassing bij onjuiste inschaling

13 maart 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Aanpassing ketenregeling

Een werknemer verkrijgt volgens de ketenregeling een vast dienstverband bij een vierde tijdelijk contract of in geval van een aantal tijdelijke contracten die samen meer dan drie jaren duren. De uitzondering hierop geldt wanneer de ‘keten’ wordt doorbroken. Dat gebeurt wanneer er tussen de tijdelijke contracten een onderbreking van langer dan zes maanden zit. Wanneer na de wachttijd van zes maanden een nieuwe reeks begint, is sprake van een ‘draaideurconstructie’. De Volkskrant meldt dat het kabinet van plan is deze onderbreking te verhogen naar vijf jaren. Minister Van Gennip kondigt aan dat ze de strijd tegen draaideurconstructies opvoert ‘om zo het perspectief op een contract voor onbepaalde tijd voor werknemers te vergroten’.

Klachtplicht niet van toepassing bij onjuiste inschaling

De klachtplicht houdt in dat de partij die van mening is dat een prestatie niet volgens de overeenkomst is verricht, hierover tijdig klaagt bij de persoon die de prestatie heeft geleverd. Als er te laat wordt geklaagd, kan de prestatie in principe niet meer worden afgedwongen. In een zaak bij de Rechtbank Rotterdam lag de vraag voor of deze klachtplicht ook geldt als het gaat om een onjuiste inschaling van de werknemer. De kantonrechter is van oordeel dat dat niet het geval is. Om tot juiste loonbetaling te kunnen komen, dient weliswaar een juiste functie-indeling plaats te vinden, maar die functie-indeling kan niet worden beschouwd als een “prestatie” in de zin van de wet, waarop de klachtplicht van toepassing is.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten