Arbeidsrecht update | Vluchtelingen Oekraïne zonder werkvergunning | Omlaag trekken van broek van collega levert dringende reden voor ontslag op staande voet op

6 maart 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland blijven werken zonder werkvergunning

Op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de EU hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht om te werken in Nederland zonder werkvergunning. Deze richtlijn gold tot 4 maart 2023 en is verlengd voor alle vluchtelingen uit Oekraïne tot 4 maart 2024. Als werkgever hoeft u het alleen bij UWV te melden als u een vluchteling uit Oekraïne in dienst neemt.

Omlaag trekken van broek kwalificeert kantonrechter als een bijzonder ernstig feit

Een werknemer heeft – naar eigen zeggen: “voor de grap” – de broek van een vrouwelijke collega naar beneden getrokken. Hierdoor waren haar billen en bovenbenen ontbloot, in het bijzijn van andere collega’s. Deze gebeurtenis heeft geleid tot ontslag op staande voet van de betreffende werknemer. De werknemer verzocht vernietiging van het ontslag om diverse redenen. Zo betoogde de werknemer dat vaak ‘ruwere grappen’ werden gemaakt op de werkvloer, om de sfeer erin te houden. De werknemer heeft het omlaag trekken van de broek als een dergelijke ruwe grap beschouwd. Volgens de werknemer diende er daarom uitgegaan te worden van een norm met betrekking tot grappen op de werkvloer, die hij niet heeft overschreden. De kantonrechter overwoog dat ieder bewijs voor deze ‘eigen norm’ ontbreekt. Maar zelfs als zou blijken dat dergelijke voorvallen vaker hebben plaatsgevonden, acht de kantonrechter dat niet relevant voor de beoordeling van deze zaak. In dat kader was onder meer relevant dat de leiding van werkgever heeft ontkend van dergelijke voorvallen wetenschap te hebben. Bovendien heeft de werkgever naar het oordeel van de kantonrechter voldoende aangetoond dat op de werkvloer de norm geldt elkaar met respect te bejegenen en het omlaag trekken van een broek is volgens de kantonrechter verre van respectvol.

Daarnaast overwoog de kantonrechter dat de vraag hoe het slachtoffer van “de grap” dit ervaren heeft, niet van wezenlijke betekenis is voor de beoordeling van de ernst van het feit. Voorstelbaar is dat de werkneemster hevig ontdaan is door het vooral en daarom is het van belang dat werknemers dergelijk gedrag achterwege laten. Tot slot voerde de werknemer aan dat ontslag op staande voet een te zware maatregel is. De kantonrechter oordeelde echter dat sprake is van een bijzonder ernstig feit. De kans dat de werknemer nog (heel) lang slachtoffer blijft van deze “grap” is groot. En zelfs als dat niet zou gebeuren, maakt de angst dat het voorval weer opgerakeld wordt dat zij zich nog lang ongelukkig zal blijven voelen. De kantonrechter oordeelde om die reden dat de sanctie passend was.

Vragen?

Vragen over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag op het opnemen van bepalingen daaromtrent in het bedrijfsreglement? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl