Arbeidsrecht update | Werkgever komt re-integratieverplichtingen niet na | Verplichtingen werkgever op grond van Wet bescherming klokkenluiders

20 februari 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Werkgever dient opgeschort loon alsnog te voldoen na oordeel re-integratieverplichtingen

Een werkneemster heeft zich op een zeker moment ziekgemeld, waarna de werkgever tot einde dienstverband het loon heeft opgeschort. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de werkneemster haar verplichtingen in het kader van haar re-integratie niet was nagekomen. De werkneemster had na haar ziekmelding aan de werkgever verzocht om een afspraak te maken bij de bedrijfsarts. Daar is zij vervolgens niet uitgenodigd. De kantonrechter overwoog dat werkneemster onder die omstandigheden niet kan worden verweten dat zij niet fysiek in gesprek wilde over – onder meer – het opstellen van een plan van aanpak.

Omdat de werkneemster nooit bij de bedrijfsarts is opgeroepen, is haar belastbaarheid niet beoordeeld en kon de werkgever er niet van uit gaan dat de werkneemster in staat was op kantoor van werkgever in gesprek te gaan met werkgever over de re-integratie. De kantonrechter oordeelde dat juist de werkgever de re-integratieverplichtingen niet is nagekomen door de werkneemster niet op te laten roepen door de bedrijfsarts. De stelling van de werkgever dat de bedrijfsarts het, gelet op het spoedige einde van de arbeidsovereenkomst, niet zinvol achtte om de werkneemster op te roepen, maakt dat oordeel niet anders. De werkgever is immers verantwoordelijk voor de re-integratie én voor de door haar ingeschakelde bedrijfsarts. De werkgever diende het onterechte opgeschorte loon alsnog te voldoen.

Wet bescherming klokkenluiders brengt verplichtingen voor grote werkgever met zich mee

Op 24 januari 2023 is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen. Doel van de wet is bescherming van mensen die in de context van hun werk gerelateerde activiteiten een misstand of een vermoeden van een misstand willen melden. Werkgevers met 50 werknemers of meer zijn verplicht voor 17 december 2023 hun interne procedure voor meldingen van misstanden aan te passen aan de nieuwe wet. Werkgevers met minstens 250 werknemers moeten er nu al aan voldoen. (Grote) werkgevers dienen zich ervan bewust te zijn dat de ondernemingsraad met de regeling moet instemmen.

Vragen over uw re-integratieverplichting of het aanpassen van uw interne meldprocedure? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten