Arbeidsrecht update | Adviseur Hoge Raad: Deliveroo valt onder Cao en het Bpf Beroepsgoederenvervoer

27 februari 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Adviezen aan Hoge Raad

Op 24 februari 2023 zijn twee belangrijke adviezen aan de Hoge Raad gepubliceerd. Het eerste advies gaat over de vraag of Deliveroo valt onder de werkingssfeer van de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het tweede advies gaat over de vraag of Deliveroo valt onder de werkingssfeer van het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Zowel de rechtbank als het hof hebben eerder geoordeeld dat Deliveroo onder de werkingssfeer van zowel de cao als het bedrijfstakpensioenfonds valt. Deliveroo is het daar niet mee eens. Het advies aan de Hoge Raad in beide zaken is dat de klachten van Deliveroo niet slagen. Deliveroo heeft inmiddels een akkoord bereikt met de FNV over de compensatie van de koeriers. De uitspraak van de Hoge Raad kan wel duidelijkheid scheppen voor andere (platform)bezorgdiensten.

Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte

Is dat toegestaan? De werknemer trok zich niets aan van de waarschuwing van de werkgever in verband met het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte, zo blijkt uit een onderzoek dat de werkgever heeft laten verrichten. Werkgever ontslaat werknemer op staande voet. Het ontslag op staande voet houdt stand. De kantonrechter is van mening dat er een behoorlijke mate van opzet tot misleiding is geweest door de werknemer, omdat de werknemer zei dat hij 0% belastbaar was. Daarnaast is ook voldoende aannemelijk dat het niet om incidentele nevenwerkzaamheden ging nu de werknemer op de Facebookpagina van de bloemenwinkel (waar hij nevenwerkzaamheden verrichtte) als medewerker werd opgevoerd. 

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten