Arbeidsrecht update | Werkgeversverklaring relevant bij uitleg van afspraken tussen werkgever en werknemer

6 februari 2023

Lees in één minuut de uitspraak van de week:

Tussen een werkgever en een werknemer was in geschil of de werknemer aanspraak kon maken op uitbetaling van een dertiende maand gedurende zijn arbeidsongeschiktheid. De vraag was of de dertiende maand een vast onderdeel uitmaakte van het loon van de werknemer.

De kantonrechter constateerde dat, alleen op grond van de tekst van de arbeidsovereenkomst, de dertiende maand geen vast (onvoorwaardelijk) loonbestanddeel was, maar de werkgever de vrijheid had om deze wel of niet uit te keren. De kantonrechter voegde daaraan toe dat de praktijk bij werkgever echter was dat de dertiende maand elk jaar werd uitgekeerd. Daarnaast had de werkgever dat bij aanvang van de arbeidsovereenkomst ook aan de werknemer laten weten (zowel in de vacaturetekst als in een e-mail). Tot slot had de werkgever dat tijdens de arbeidsovereenkomst ook altijd zo uitgevoerd, tot het moment van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Daar kwam nog bij dat er twee werkgeversverklaringen waren waarin is opgenomen dat er sprake is van een vaste (onvoorwaardelijke) dertiende maand. Volgens de kantonrechter was dit weliswaar gezien de aard en het doel van een werkgeversverklaring niet allesbepalend, maar het speelde wel een rol bij de uitleg van wat partijen zijn overeengekomen. Werkgevers dienen er daarom rekening mee te houden dat een werkgeversverklaring door een werknemer kan worden overlegd in het kader van de uitleg van afspraken.

Heeft u vragen over de waarde van een werkgeversverklaring of de uitleg van afspraken tussen werkgever en werknemer? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten