Arbeidsrecht update | Kabinet legt concurrentiebeding aan banden | Rapportageplicht woon-werkverkeer

6 juni 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Kabinet legt concurrentiebeding aan banden

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert, vrijwel altijd als een standaardclausule in het contract. Hier is vaak geen goede reden voor. Het concurrentiebeding beperkt echter de mogelijkheid om werknemers aan te trekken of de mogelijkheid van werknemers om van baan te wisselen.

Het kabinet wil daarom het concurrentiebeding meer reguleren met een nieuw wetsvoorstel:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
  • De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Rapportageplicht woon-werkverkeer

Vanaf 1 januari 2024 zijn de werkgevers met minimaal 100 werknemers verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers op grond van de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Hierbij wordt gekeken naar het aantal werknemers op 1 januari 2024, waarbij werknemers met een arbeidsduur van minder dan twintig uur per week, gedetacheerde werknemers en uitzendkrachten zijn uitgezonderd. Uiterlijk 30 juni 2025 moeten de werkgevers de gevraagde gegevens over 2024 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Kleinere werkgevers mogen vrijwillig hun gegevens indienen.

 De WPM vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken om de CO2 uitstoot te verminderen. Voor WPM moet het gaan om een reductie van 1 Mton CO2 in de periode tot 2030.

Gerelateerde actualiteiten