Arbeidsrecht update | Loonstop wegens weigeren koffiemoment onterecht

25 mei 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Visie werknemer op re-integratie voortaan vastleggen

Vanaf 1 juli 2023 is de mening van uw werknemer over diens re-integratieafspraken een vast onderdeel van het Plan van aanpak. Ook als u afspraken aanpast in de (Eerstejaars)evaluatie voegt u de mening van uw werknemer toe. Als u al een Plan van aanpak of (Eerstejaars)evaluatie heeft gemaakt, hoeft u de mening niet toe te voegen. Dat is alleen nodig als u na 1 juli een wijziging in de afspraken maakt.

Weigeren koffiemoment

In een zaak bij de Rechtbank Rotterdam hebben de werkgever en de werkneemster het advies van de bedrijfsarts gekregen om koffiemomenten te houden. De werkgever had de werkneemster verzocht om ’s avonds om 18:30 uur de persoonlijke situatie van de werkneemster te bespreken, maar werkneemster weigerde dit. De werkgever heeft daarom het loon stopgezet voor een maand. De werkneemster start daarom een procedure.

De kantonrechter oordeelt als volgt: het inplannen van koffiemomenten moet in onderling overleg plaatsvinden, waarbij voor wat betreft dag en tijdstip in redelijkheid rekening gehouden moet worden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Daarbij moet ook gekeken worden naar de tijden die zij zou hebben gewerkt indien ze niet ziek was geweest. Dit was niet ’s avonds. Ook heeft de werkgever niet onderzocht of een digitaal koffiemoment als alternatief voor het fysieke koffiemoment voldoende is, terwijl de werkneemster dat wel heeft voorgesteld. Het loon moest daarom alsnog betaald worden.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088 737 38 00 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten