Arbeidsrecht update | Brandbrief van hoogleraren ten aanzien van wetsvoorstel nieuwe Pensioenwet

30 mei 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

De nieuwe Pensioenwet: drie hoogleraren schrijven brandbrief

Naar verwachting zal de Eerste Kamer vanavond stemmen over het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen, oftewel, de nieuwe Pensioenwet. Gisteravond stuurden drie hoogleraren staatsrecht echter nog een brandbrief aan de Eerste Kamer. Uit de brandbrief blijkt dat de hoogleraren geen kritiek hebben op het pensioenstelsel an sich. Zij merken wel op dat de nieuwe Pensioenwet bepalingen bevat over het inkomen van Kamerleden en oud-Kamerleden. In een dergelijk geval moet een wetsvoorstel met ten minste twee derden meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen worden aangenomen. In dat kader merken zij op dat bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer geen stemming in overeenstemming met de Grondwet heeft plaatsgevonden en, belangrijker, dat het wetsvoorstel bij de stemming geen twee derde meerderheid heeft gekregen. Zij vinden dat minister Schouten (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) het wetsvoorstel moet intrekken en de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel moet staken, omdat de wet naar hun mening niet voldoet aan de Grondwet.

Nieuwe regel: loondoorbetaling bij ziekte uitzendkracht

Op 17 maart 2023 oordeelde de Hoge Raad dat een uitzendovereenkomst niet zomaar eindigt bij ziekte. Hierover schreven wij op 21 maart 2023 al een nieuwsbericht. Naar aanleiding van deze uitspraak is een nieuwe regel van toepassing verklaard. Wanneer bij een uitzendbureau een zieke uitzendkracht met uitzendbeding werkzaam is, stop de uitzendovereenkomst niet automatisch. De uitzendkracht kan alleen een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV als het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt het inleencontract beëindigt. Het UWV adviseert dat een dergelijke beëindiging wordt vastgelegd. Het uitzendbureau kan namelijk door het UWV worden verzocht om een schriftelijke verklaring, op grond waarvan het UWV kan beoordelen of de uitzendkracht een Ziektewetuitkering kan krijgen. Wanneer het inleencontract niet wordt beëindigd, moet het loon door het uitzendbureau worden doorbetaald zolang de uitzendovereenkomst duurt. Deze nieuwe regel geldt in ieder geval tot 1 juli a.s. Vanaf dat moment gaat de nieuwe cao voor de uitzendbranche in en veranderen er meer regels voor uitzendbureaus.

Gerelateerde actualiteiten