Arbeidsrecht update | Liegen tegen werkgever over mogelijkheden tijdens ziekte levert dringende reden voor ontslag op

31 oktober 2022

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Ontslag wegens liegen tegen werkgever

Een werknemer had zich ziekgemeld wegens fysieke klachten en kon daardoor onder meer niet meer autorijden en op kantoor komen. Het kwam de werkgever echter ter ore dat de werknemer kluswerkzaamheden verrichtte en autoreed. De werkgever vermoedde dat de werknemer tegen haar loog over zijn beperkingen en heeft een recherchebureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar het gedrag van de werknemer. Op grond van de bevindingen van de rechercheur is de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer verzocht de kantonrechter de opzegging te vernietigen, maar de kantonrechter concludeerde dat de werknemer onjuiste en onvolledige mededelingen heeft gedaan over de ernst van zijn beperkingen en over zijn arbeidsmogelijkheden tijdens ziekte en dus heeft gelogen tegen de werkgever. Dit levert een dringende reden op die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Opzegging arbeidsovereenkomst ondanks opzegverbod bij ziekte

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werkneemster ondanks het opzegverbod terecht door de kantonrechter is ontbonden, omdat het ontbindingsverzoek geen verband hield met omstandigheden die betrekking hebben op dat opzegverbod. De werkneemster had zich na haar ziekmelding niet bereikbaar gehouden voor de werkgever. Dit was in strijd met de voorschriften uit het personeelshandboek en daarom ernstig verwijtbaar.

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten