Arbeidsrecht update | Chauffeur hoeft loonvordering niet concreet te maken | Uitleg verband opzegverbod en ontbindingsverzoek

13 februari 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Schatting was voldoende

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad geoordeeld in een zaak over de loonvordering van een vrachtwagenchauffeur. Deze werknemer heeft bij het hof een schatting gemaakt van het loon waar hij nog recht op zou hebben. Hij had namelijk niet de urenstaten teruggekregen van de werkgever, waartoe de werkgever op grond van de Cao Beroepsgoederenvervoer wel verplicht is. Het hof was van mening dat de werknemer zijn vordering onvoldoende concreet heeft gemaakt. Volgens de Hoge Raad was dat in dit geval te kort door de bocht. Het is niet redelijk om dit de werknemer aan te rekenen nu de voor die onderbouwing benodigde gegevens zich bij de werkgever bevinden en hij daartoe geen toegang heeft. Om deze reden moet de zaak volgens de Hoge Raad opnieuw worden beoordeeld door een ander hof.

Verband met opzegverbod

Als een werknemer ziek is, geldt er een opzegverbod. De kantonrechter mag de arbeidsovereenkomst dan niet ontbinden, tenzij het verzoek tot ontbinding ‘geen verband houdt’ met het opzegverbod. De vraag is hoe dit moet worden uitgelegd. Volgens de adviseur van de Hoge Raad moet beoordeeld worden of de feiten en omstandigheden die aan het ontbindingsverzoek ten grondslag liggen (ook) een ontslaggrond vormen wanneer de ziekte wordt ‘weggedacht’. Het gaat er voor de toepassing van het opzegverbod dus niet om of sprake is van een ‘voldoende’ of ‘overwegend’ verband’, maar óf er enigszins een verband is.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten