Arbeidsrecht update | Werkgeversaansprakelijkheid in geval van COVID-19 besmetting

9 januari 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Zorginstelling als werkgever aansprakelijk wegens schending zorgplicht

Een werkneemster werkte ten tijde van de coronapandemie (maart 2020) als verpleegkundige bij een zorginstelling. In april 2020 bleek op haar afdeling sprake van meerdere coronabesmettingen. Enkele dagen nadat deze coronabesmettingen waren geconstateerd, bleek de werkneemster ook positief getest te zijn op COVID-19. De werkneemster heeft helaas klachten aan haar COVID-19 besmetting overgehouden. Om die reden heeft zij haar werkgever in maart 2021 aansprakelijk gesteld voor de door haar COVID-19 besmetting geleden en nog te lijden schade. De werkgever en aansprakelijkheidsverzekeraar hebben aansprakelijkheid echter van de hand gewezen.

Bij de kantonrechter stelt de werkneemster dat zij de besmetting op haar werk heeft opgelopen, omdat vaststaat dat zij op haar werk aan COVID-19 is blootgesteld, terwijl de kans dat zij buiten haar werkkring besmet is, verwaarloosbaar is. De kantonrechter ging mee in het verhaal van de werkneemster. De volgende vraag, of de werkgever in het kader van de pandemie voldoende heeft gedaan om besmetting van de werkneemster te voorkomen, wordt door de kantonrechter ontkennend beantwoord. Daarmee komt vast te staan dat de werkgever tekort is geschoten in de zorgplicht en aansprakelijk is voor de door werkneemster geleden en nog te lijden schade die voortvloeit uit haar covid-19 besmetting.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten