Arbeidsrecht update | Ontbinding arbeidsovereenkomst | Voorbereidingstijd moet worden betaald

16 mei 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

‘Roast’ op bedrijfsfeest levert ontbinding van de arbeidsovereenkomst op

Een werknemer is op staande voet ontslagen, nadat hij op een bedrijfsfeest van werkgever een toespraak heeft gehouden die de directie van de werkgever als ongepast en beledigend heeft ervaren, onder meer door geloofsbeleving en privéomstandigheden belachelijk te maken. De werknemer voert hiertegen aan dat zijn toespraak een ‘roast’ was. De kantonrechter oordeelt dat de toespraak geen dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet. Over het komische gehalte van de toespraak kan verschillend worden gedacht, gelet op de tekst van de toespraak en de lauwe reactie daarop van de toehoorders, maar van grove belediging is geen sprake. Daarbij neemt hij mee dat de werknemer probeerde grappig te zijn in zijn toespraak, hij al 28 jaar bij de werkgever werkt, probleemloos functioneerde en juist voor zijn toespraak nog is geprezen door een directielid. Echter, de werknemer heeft de werkgever ten overstaan van al haar medewerkers, familieleden, relaties en partners te kijk gezet op een manier die niet past bij haar opvattingen, normen en waarden. De werkgever tilt hier zwaar aan. De toespraak heeft daarmee geleid tot een zodanige verstoorde arbeidsverhouding dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt.

Voorbereidingstijd moet worden betaald door werkgever 

Een werknemer stelt een loonvordering op zijn werkgever te hebben, omdat hij volgens de planningsregels van zijn werkgever tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig moest zijn. De werknemer moest in die tijd de computer opstarten en inloggen. De werknemer stelt dat deze tijd als betaalde arbeidstijd moet worden aangemerkt. De werkgever voerde aan dat de werknemers weliswaar tien minuten voor het begin van hun dienst klaar moeten zitten, maar dat hier niet strak op wordt gecontroleerd. Ook zouden alle inlogwerkzaamheden niet de volle tien minuten in beslag nemen. Volgens het hof doet dit echter niets af aan het feit dat de werknemers gedurende die tien minuten “voorbereidingstijd” niet vrij kunnen besteden op andere plekken, maar aanwezig moeten zijn op het werk. Daarom is en blijft het werktijd en moet de werkgever het achterstallig loon over deze tijd alsnog betalen.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op nummer: 088 737 38 00 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten