Arbeidsrecht update | Verzoek uitbreiding arbeidsduur i.v.m. gebruikmaken RVU-regeling

31 augustus 2023

Lees in één minuut de ontwikkelingen van de afgelopen week:

Afgewezen verzoek van werknemer tot vermeerdering arbeidsduur

Deze werknemer van FrieslandCampina is vanaf 1 juli 2021 voor 50% gaan werken en voor 50% met deeltijdpensioen. Vanaf 1 september 2022 heeft FrieslandCampina een RVU-regeling. De werknemer wil gebruik maken van deze RVU-regeling op basis van een fulltime dienstverband. FrieslandCampina zegt dat dit niet mogelijk is. De werknemer dient vervolgens een verzoek in tot vermeerdering van arbeidsduur naar een fulltime werkweek. FrieslandCampina wijst dit ook af. De werknemer start vervolgens een kort geding om de vermeerdering van arbeidsduur af te dwingen.

Volgens de voorzieningenrechter is het duidelijk dat het verzoek van de werknemer enkel is gedaan om vervolgens aanspraak te kunnen maken op de RVU-regeling op basis van een fulltime dienstverband. De rechter ziet een parallel met de situatie dat een werktijdvermeerdering wordt verzocht vlak voor het zwangerschapsverlof. Niet de wens tot het meer werken, maar het verkrijgen van de daaruit voortvloeiende financiële voordelen staat voorop. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de Wet flexibel werken (Wfw) niet voor dit soort situaties is bedoeld. Het kan mogelijk zelfs misbruik van recht opleveren. De voorzieningenrechter wijst daarom het verzoek van de werknemer af en stelt FrieslandCampina in het gelijk.

Foto via Whatsapp moet als ziekmelding worden aangemerkt

De werkgever betaalt de werknemer over een zekere periode geen loon, omdat de werknemer niet heeft gewerkt. De werknemer vordert achterstallig salaris en meent dat hij recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte. Het Whatsapp-bericht van de werknemer met een foto van zijn voet/enkel in het gips moet naar het oordeel van de kantonrechter als ziekmelding worden aangemerkt. Voor zover de werkgever betwist dat de werknemer arbeidsongeschikt was, had hij de arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsarts moeten laten beoordelen. Dat heeft de werkgever niet gedaan, dus gaat de rechter ervan uit dat de werknemer arbeidsongeschikt was. De loonvordering wordt daarom toegewezen.

Gerelateerde actualiteiten