Aanpassing Wet flexibel werken per 2 augustus 2022 | Arbeidsrecht update

4 augustus 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 is de Wet flexibel werken (Wfw) gewijzigd. Op grond van de Wfw kan een werknemer een verzoek indienen tot wijziging van de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd. De Wfw was niet van toepassing op werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever met minder dan 10 werknemers. Vanaf 2 augustus geldt dat een werknemer met kinderen jonger dan 8 jaar of die mantelzorger is een verzoek kan indienen op grond van de Wfw, ook als deze werknemer werkzaam is bij een werkgever met minder dan 10 werknemers.

De rechter oordeelde dat een werkgever onvoldoende heeft gedaan om spanningen op de werkvloer op te lossen. Onder ander door deze spanningen meldde de werkneemster zich ziek. Na 104 weken ziekte heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werkneemster opgezegd. De rechter oordeelde dat de werkgever een billijke vergoeding verschuldigd is. De werkgever wordt onder andere verweten dat hij geen mediation heeft ingezet en te veel heeft aangestuurd op een beëindiging van het dienstverband. Van een werkgever wordt veel verwacht ten aanzien van de re-integratie.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten