Hoge Raad oordeelt dat een krappe arbeidsmarkt geen relevant belang is bij de beoordeling in het kader van concurrentiebeding | Arbeidsrecht update

24 juni 2022

Bij de beoordeling of een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigd moet worden, weegt de rechter de betrokken wederzijdse belangen van de werkgever en werknemer tegenover elkaar af. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat in het kader van deze belangenafweging het belang van de werkgever om de werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden geen rol speelt, ook niet als de werkgever tijd nodig heeft om in een krappe arbeidsmarkt vervangend personeel te vinden. Voor werkgevers is het goed om te realiseren dat een krappe arbeidsmarkt geen relevant belang is om het concurrentiebeding te handhaven.

Werkgevers kunnen vanaf 15 juni 2022 subsidie aanvragen om zorgwerknemers die in het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden in dienst te houden. Het gaat om zorgwerknemers die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werden. Daarnaast is onder andere vereist dat de werkgever een verlengde loondoorbetaling van minimaal zes maanden heeft afgesproken met de werknemer.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de subsidie of heeft u andere vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten