Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op de f-grond sinds inwerktreding WWZ | Arbeidsrecht update

3 juni 2022

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is het mogelijk een arbeidsovereenkomst te ontbinden o.g.v. het weigeren van een werknemer de arbeid te verrichten wegens ernstige gewetensbezwaren (de zogenoemde ‘f-grond’). Deze week is voor het eerst een uitspraak gepubliceerd waarin de vordering is toegewezen op de f-grond. De zaak betrof een apothekersassistente die uit geloofsovertuiging niet met ontblote onderarmen kon werken, terwijl het ziekenhuis waar zij werkte met het oog op een optimale infectiepreventie dit wel voorschreef. De kantonrechter oordeelde dat het indirect onderscheid o.g.v. godsdienst dat het ziekenhuis daardoor maakte, objectief kon worden gerechtvaardigd door een legitiem doel (het voorkomen van infecties) en dat het middel voor het bereiken van dat doel (de ‘korte mouwen-eis’) passend en noodzakelijk was.

De FNV meldt dat de definitieve tekst van de cao Ziekenhuizen beschikbaar is. In deze cao zijn afspraken opgenomen over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2023.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten