Uitzendrichtlijn en Waadi niet zonder meer van toepassing op een ter beschikking gestelde zzp’er | Arbeidsrecht update

30 mei 2022

De Hoge Raad heeft bepaald dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de Uitzendrichtlijn en de Waadi zonder meer van toepassing zijn als een uitzendbureau een zzp’er ter beschikking stelt aan een inlener om daar onder leiding en toezicht te werken. Volgens de Hoge Raad had het hof moeten onderzoeken of de zzp’er in kwestie als werknemer in de zin van de Uitzendrichtlijn kan worden aangemerkt. Nu het hof dit onderzoek achterwege heeft gelaten, kan het oordeel niet in stand blijven. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de Waadi van toepassing is op een ter beschikking gestelde zzp’er. Telkens dient getoetst te worden of aan een aantal criteria is voldaan.

Uit een analyse van het FNV blijkt dat maar liefst 50.000 werknemers onder de 25 jaar een arbeidsongeval meemaken. Een werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een bedrijfsongeval met letselschade te melden bij de arbeidsinspectie. Volgens het FNV melden werkgevers minder ongevallen dan dat er daadwerkelijk voorvallen. Voor werkgevers is het derhalve van belang zich bewust te zijn van deze verplichting.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten