Hybride werken het nieuwe normaal? | Arbeidsrecht update

1 april 2022

Het thuiswerkadvies is vervallen, maar hybride werken lijkt een structureel karakter te krijgen in de maatschappij. Op verzoek van het ministerie van SZW heeft de SER een advies uitgebracht over hybride werken. De SER adviseert om werknemers meer zeggenschap te geven over hun arbeidsplaats. Momenteel kan een werknemer, als hij minimaal 26 weken in dienst is, een verzoek indienen tot o.a. wijziging van de arbeidsplaats. De werkgever kan dit verzoek, na overleg, gemakkelijk afwijzen. De belangen van de werknemer zijn hierdoor onvoldoende gewaarborgd. De SER adviseert daarom om een verzoek te toetsen aan de hand van de redelijkheid en billijkheid. Bij een onredelijk oordeel van de werkgever staat de werknemer dan sterker.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten