Spanning op de arbeidsmarkt: UWV ondersteunt werkgevers bij vinden van werknemers | Arbeidsrecht update

25 maart 2022

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 weer licht toegenomen. Het niveau ligt net onder het niveau van een zeer krappe arbeidsmarkt. Uit onderzoek van UWV blijkt dat het merendeel van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures de komende jaren moeilijker wordt. Werkgevers kunnen zich melden bij de werkgeversservicepunten waar UWV werkgevers kan ondersteunen bij het vinden van nieuwe werknemers. 

Een werknemer stelde dat o.a. zijn dienstjaren bij zijn voormalig werkgever op grond van opvolgend werkgeverschap moesten worden meegeteld bij de berekening van zijn transitievergoeding. Gelet op de wetsgeschiedenis is van opvolgend werkgeverschap echter geen sprake als de werknemer op eigen initiatief dezelfde arbeid bij een nieuwe werkgever gaat verrichten of vrijwillig besluit de arbeidsovereenkomst op te zeggen om een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever aan te gaan. De kantonrechter oordeelde dat daarvan sprake was, nu de werknemer zelf het initiatief had genomen te solliciteren. De eerdere dienstjaren telden derhalve niet mee.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten