Krapte op de arbeidsmarkt: tijd voor oplossingen | Arbeidsrecht update

1 september 2022

De NOS publiceert een aantal oplossingen voor één van de grote uitdagingen van deze tijd: de krapte op de arbeidsmarkt. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen en lector arbeidsmarkt Hafid Ballafkih stellen radicaal andere keuzes voor. Zo geven zij als mogelijke oplossingen aan dat i) mensen die al werken, meer gaan werken, ii) buitengesloten groepen worden betrokken zoals mensen met een arbeidsbeperking, migratieachtergrond, ouderen en mensen in de bijstand, iii) de beloning wordt verbeterd (hogere lonen, vaste contracten, betere roosters, etc.), iv) de juiste mensen op de juiste plekken komen te zitten, v) de arbeidsproductiviteit wordt verhoogd door bijv. gebruik te maken van automatisering en dat vi) gebruik wordt gemaakt van een strategisch arbeidsmigrantenbeleid.

Het hof oordeelde dat aan een werknemer een billijke vergoeding kan worden toegekend, omdat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld. De werknemer had te maken gehad met bijzonder droevige persoonlijke omstandigheden. In plaats van de werknemer welwillend en met begrip tegemoet te treden, koos de werkgever voor een vijandige en beschuldigende aanpak, die (in overwegende mate) had geleid tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het hof oordeelde dat dat niet is wat van een goed werkgever mag worden gevergd.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten