NS passeert de ondernemingsraad, maar besluit blijft in stand | Arbeidsrecht update

21 juli 2022

Alle hoofdconducteurs waren sinds de jaren 90 tevens boa. Daar komt nu verandering in door een besluit dat de NS heeft genomen. Met dit besluit bespaart de NS 5,7 miljoen euro per jaar. De ondernemingsraad (OR) van de NS heeft ten aanzien van dit besluit een adviesrecht. De OR adviseerde de NS om alvorens het besluit te nemen een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten. De NS ging hier niet in mee en nam alsnog op 22 maart 2022 het besluit. De OR stapt vervolgens naar de Ondernemingskamer (OK). De OK kan slechts toetsen of de NS bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. Dat kon de NS, aldus de OK.

Uber is naar de Rechtbank Den Haag gestapt omdat zij van mening is dat zij niet onder de cao voor taxibedrijven hoort te vallen. Deze cao is algemeen verbindend verklaard door de Minister (SZW) en er is geen uitzondering gemaakt voor Uber. Uber vond dat onterecht. De rechtbank volgde het standpunt van Uber niet. Het Hof Amsterdam oordeelde deze week in een andere zaak dat Uber voorlopig de cao nog niet hoeft na te leven.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten