Loket voor aanvraag NOW 6.0 is geopend | Arbeidsrecht Update

13 augustus 2021

NOW 6.0: u kunt tot en met 30-9-2021 een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in uw loonkosten voor de maanden juli, augustus en september 2021. Let op: heeft u een tegemoetkoming NOW 1.0 ontvangen? Dan heeft u nog tot en met 31-10-2021 om een definitieve berekening aan te vragen.
 
Sinds de invoering van de Wab (1-1-2020) betaalt u een lage WW-premie of een hoge WW-premie voor uw werknemers. Beide premiepercentages worden vanaf 1 augustus 2021 verlaagd met 2,36 procentpunt. Voor werkgevers die per 4 weken loonaangifte doen, gelden de percentages vanaf 16-8-2021. De premieverlaging komt in plaats van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK).
 
De opdrachtovereenkomst tussen uitzendbureau en zzp’er bevat een concurrentiebeding met boetebepaling. Na afloop van de overeenkomst verricht zzp’er opnieuw tijdelijk werkzaamheden voor de inlener, buiten het uitzendbureau om. Uitzendbureau vordert betaling van de contractuele boete. De rechtbank oordeelt dat het non-concurrentiebeding in strijd is met het ‘belemmeringsverbod’. Het vorderen van de boete is daarom niet mogelijk.
 
Vragen? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialisten op via: 088-7373800 of stuur een e-mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actutaliteiten