Nieuwe regelgeving over zakelijke kilometers voor werkgevers | Arbeidsrecht update

29 april 2022

In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt dat het personenverkeer dat is gerelateerd aan werk in 2030 1 megaton CO2 minder uitstoot. Werkgevers met 100 werknemers of meer dienen vanaf 1 januari 2023 gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Op basis van deze gegevens wordt door het Ministerie IenW gekeken of het doel in 2030 behaald gaat worden. Als dat niet lukt, worden werkgevers vanaf 2025 verplicht om de CO2-uitstoot per kilometer te verminderen. Deze nieuwe regelgeving is door staatssecretaris Heijnen naar de Eerste en Tweede Kamer verstuurd.

Het aantal mensen met een WIA-uitkering in 2021 is hoger dan verwacht. Het UWV doet onderzoek naar deze stijging. De eerste resultaten laten zien dat de coronapandemie direct en indirect een belangrijke rol speelt in deze toename. De resultaten zijn te vinden via www.uwv.nl.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten