Een flexibel feestdagenbeleid voor werknemers: een nieuwe tendens | Arbeidsrecht update

22 april 2022

Een nieuwe tendens op de werkvloer is het ruilen van feestdagen, zo meldt de NOS. Werkgeversvereniging AWVN merkt hierover op dat het een bijna onzichtbare trend in cao’s en arbeidsvoorwaarden betreft, maar dat er duidelijk een toenemende behoefte is om zaken als feestdagen flexibel te maken. De AWVN meldt dat werkgevers hier weinig op tegen hebben, zolang het werk er niet onder lijdt. Volgens arbeidsmarktdeskundige Ballafkih zijn dit soort veranderingen op de werkvloer onvermijdelijk. Hij stelt dat organisaties klaar moeten zijn voor meer diversiteit op dit punt.

Een werknemer die in de uitoefening van zijn werkzaamheden chemisch brandletsel had opgelopen door het gebruik van ontstoppingsmiddel, heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor de schade. De vraag was of de werkgever zijn zorgplicht had geschonden. De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat hiervan sprake was, nu de werkgever, hoewel zij diverse instructies op het gebied van veiligheid van algemene aard had gegeven, specifieke instructies had moeten geven over de te treffen maatregelen bij het gebruik van het middel.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten