Werknemer weigert mondkapje | Arbeidsrecht Update

22 november 2021

Ondanks waarschuwingen heeft de werknemer stelselmatig geweigerd een mondkapje te dragen tijdens de werkzaamheden. Door niet te voldoen aan zowel redelijke maar ook noodzakelijke verzoeken van de werkgever, heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding.
 
Steeds vaker zien wij dat werknemers gesprekken met hun werkgever opnemen om bewijs te vergaren. Zo ook in deze zaak. De werkgever verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Tussen partijen was onder andere een meningsverschil ontstaan over het al dan niet opnemen van een gesprek over zijn houding en functioneren. De arbeidsovereenkomst wordt door de rechter ontbonden. Daarbij wordt opgemerkt dat de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Een werknemer is gerechtigd een gesprek met zijn werkgever zonder voorafgaande toestemming op te nemen, mits hij desgevraagd wel bevestigt dat hij het gesprek opneemt.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze #arbeidsrecht #specialisten op nummer: 088-7373800 of mail naar info@dehaanlaw.nl

Gerelateerde actualiteiten