Wet werken waar je wilt aangenomen in TK | Arbeidsrecht update

8 juli 2022

Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt is deze week aangenomen in de Tweede Kamer. Als een werknemer een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats doet (waaronder thuiswerken), mag de werkgever dit niet zonder meer weigeren. Het oorspronkelijke voorstel luidde dat een werkgever het verzoek alleen mocht weigeren als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich ertegen verzetten. Daarvan is niet snel sprake. Het voorstel dat is aangenomen, is een gewijzigd voorstel. Een werkgever moet het verzoek straks beoordelen ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’. Bij die beoordeling zijn alle omstandigheden van het geval van belang. De Eerste Kamercommissie voor SZW bespreekt op 12 juli 2022 het verloop van de procedure..

Van Gennip (Minister SWZ) meldt de Tweede Kamer dat het kabinet voornemens is oproepcontracten (zoals nulurencontracten en min-maxcontracten) in hun huidige vorm af te schaffen. Deze contracten worden vervangen door een (nader met sociale partners uit te werken) basiscontract. Een uitzondering voor studenten en scholieren zal blijven.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten