Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken | Arbeidsrecht update

4 juli 2022

Rijksoverheid meldt dat het kabinet het toezicht op schijnzelfstandigheid, waar we in een eerdere arbeidsrecht update over schreven, wil versterken en de handhaving daarop wil aanpakken. Het kabinet wil daarom zorgdragen voor een gelijker speelveld in het arbeidsrecht en in de fiscale behandeling. De ministerraad heeft daarnaast de ambitie uitgesproken om uiterlijk per 1 januari 2025 het toezicht bij de Belastingdienst te versterken en het handhavingsmoratorium op te heffen. Onder andere dit laatste moet leiden tot de aanpak van de problemen omtrent schijnzelfstandigheid en het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. Voordat het handhavingsmoratorium volledig wordt afgeschaft, zal beoordeeld worden hoe de handhaving goed kan plaatsvinden.

De NOS meldt dat mensen die ernstig ziek zijn ten gevolge van blootstelling aan giftige stoffen tijdens hun werk vanaf januari 2023 eenmalig een financiële vergoeding krijgen. In eerste instantie gaat het om 3 beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en chronische schildersziekte. Ook zzp’ers kunnen onder de nieuwe regeling aanspraak maken op een vergoeding.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten