Arbeidsrecht update | ZZP’ers en werkgevers opgelet: nieuwe maatregelen aangekondigd door het kabinet

19 december 2022

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Het aantal zelfstandigen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ruim 1,2 miljoen personen verdienen hun inkomen als zelfstandigen. Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd voor deze groep met als doel het werken als en met zelfstandigen toekomstbestendiger te maken. Om dit te bereiken zet het kabinet in op drie hoofdlijnen namelijk, 1) gelijker speelveld tussen contractsvormen met betrekking tot sociale zekerheid en fiscaliteit, 2) meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer dan wel als zelfstandige en 3) verbetering en handhaving op schijnzelfstandigheid.

Wettelijke regels over beoordeling arbeidsrelaties verduidelijken

Het kabinet wil onder meer de wettelijke regels over de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken. Daarbij wordt de open norm ‘werken in dienst van’ uit artikel 7:610 BW nader ingevuld. De open norm wordt nu ingevuld aan de hand van criteria uit de jurisprudentie. Doordat in de (lagere) rechtspraak de open norm ‘werken in dienst van’ weleens verschillend wordt uitgelegd, kan in sommige gevallen rechtsonzekerheid bestaan. Om deze reden wil het kabinet de drie hoofdelementen uit de jurisprudentie codificeren in regelgeving. Het gaat om de volgende drie hoofdelementen:

  • Het geven van instructies en het houden van toezicht (de klassieke gezagsuitoefening, ook wel materiaal gezag);
  • Of sprake is van werk dat ‘organisatorisch is ingebed’ in de onderneming van de werkgever;
  • Of sprake is van ‘zelfstandig ondernemerschap’ in de betreffende arbeidsrelatie. Dit is een belangrijke contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Werkt u met zzp’ers? Deze samenwerking kan naar aanleiding van de wijzigingen mogelijk automatisch veranderen in een arbeidsovereenkomst.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met onze arbeidsrecht specialisten op nummer: 088 737 3800 of mail naar info@dehaanlaw.nl.

Gerelateerde actualiteiten