Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wilt u het dienstverband van uw werknemer beëindigen? Is uw werknemer voor een concurrent gaan werken en heeft hij een concurrentiebeding? Of is uw arbeidsovereenkomst beëindigd en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding? Wij kunnen u van dienst zijn!  
 

Om problemen te voorkomen is het belangrijk om arbeidsrechtelijke aangelegenheden op voorhand goed te regelen. Wij adviseren en begeleiden (startende) ondernemers, bestuurders, directies en HR-managers en denken proactief mee om het HR-beleid naar hoger niveau te tillen. Maar ook werknemers kunnen bij ons terecht voor juridisch advies over arbeidsrechtelijke aangelegenheden en conflicten. 

Komt het onverhoopt toch tot een geschil? Dan proberen wij eerst zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing te komen. Dit doen we door middel van conflictbemiddeling en onderhandelingen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, zullen we een procedure starten. 

Arbeidsrecht bij (semi-)overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen wijkt aanzienlijk af van het reguliere arbeidsrecht. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Daarnaast speelt in het arbeidsrecht medezeggenschap een grote rol. Medezeggenschap wil zeggen dat werknemers invloed mogen uitoefenen op het beleid van de onderneming waar zij werken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina medezeggenschap.

Wij delen onze kennis graag met u!

Twee keer per jaar organiseren wij een workshop om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Tijdens deze workshops gaan wij in op actuele zaken, relevante jurisprudentie en wetswijzigingen. Het is ook mogelijk om in overleg een workshop te organiseren die volledig is toegespitst op uw organisatie. 

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • dossieropbouw bij het (dis)functioneren van werknemers;
 • reorganisaties en (collectief) ontslag;
 • (langdurige) arbeidsongeschiktheid;
 • het opstellen en (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden;
 • overgang van onderneming;
 • flexibele arbeidsrelaties;
 • pensioenvraagstukken;
 • de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Voorbeelden van recente vragen aan onze advocaten op het gebied van arbeidsrecht:

 • Het besluit om te reorganiseren is genomen. Ben ik verplicht om de vakbonden in te schakelen?
 • Ik wil het dienstverband van een medewerker beëindigen. Ben ik een transitievergoeding verschuldigd? 
 • Mijn arbeidsovereenkomst is beëindigd. Heb ik recht op een transitie- en/of billijke vergoeding?
 • Mijn werknemer overtreedt het concurrentiebeding. Wat kan ik doen?
 • Mijn werknemer is al twee jaar arbeidsongeschikt. Is er een manier om het betalen van de transitievergoeding te voorkomen?

Deel deze pagina