februari 2024

Motie aangenomen: verbod op concurrentiebeding bij salaris van minder dan anderhalf keer modaal
Succesvol reorganiseren: Over hoe Spotify moest stoppen met reorganiseren
Geluidsoverlast; wanneer dient een woningcorporatie in te grijpen?
Het concurrentiebeding, onbillijk benadelend voor een werknemer?
Juridische oplossingen voor elke sector, Pottle
Wanneer mag u eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen?
Kennissessie Arbeidsrecht
Aandeelhoudersgeschillen: van conflict naar consensus
Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk bij schending re-integratieverplichtingen?

januari 2024

Verworven rechten
Omgevingswet deel III: Milieubelastende activiteiten
Werkgeversaansprakelijkheid
bewijsvermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid
Meermaals te laat komen
Kennissessie Omgevingswet
nevenwerkzaamheden

december 2023

Arbeidstijd
artificial intelligence
Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Meerwerk, een aanhoudende bron van discussie
Terugbetalingsplicht voor werknemers
Overwerkbonus voor deeltijders

november 2023

de verwijtbaar handelende bestuurder
Onrechtmatige concurrentie
Het ‘As is, where is’-beding bij koop van een onroerende zaak
?>

Heidy Pieper

Sinds 1 april 2023 werkt Heidy als Marketing en Communicatie Manager bij DeHaan Advocaten en Notarissen.