maart 2024

Het nut van een gedragsaanwijzing bij huur van woonruimte
Geen recht op loon vanwege niet meewerken aan mediation

februari 2024

Motie aangenomen: verbod op concurrentiebeding bij salaris van minder dan anderhalf keer modaal
Succesvol reorganiseren: Over hoe Spotify moest stoppen met reorganiseren
Geluidsoverlast; wanneer dient een woningcorporatie in te grijpen?
Het concurrentiebeding, onbillijk benadelend voor een werknemer?
Juridische oplossingen voor elke sector, Pottle
Wanneer mag u eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen?
Kennissessie Arbeidsrecht
Aandeelhoudersgeschillen: van conflict naar consensus
Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk bij schending re-integratieverplichtingen?

januari 2024

Verworven rechten
Omgevingswet deel III: Milieubelastende activiteiten
Werkgeversaansprakelijkheid
bewijsvermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid
Meermaals te laat komen
Kennissessie Omgevingswet
nevenwerkzaamheden

december 2023

Arbeidstijd
artificial intelligence
Loonkloof tussen mannen en vrouwen
Meerwerk, een aanhoudende bron van discussie
Terugbetalingsplicht voor werknemers
Overwerkbonus voor deeltijders

november 2023

de verwijtbaar handelende bestuurder
Onrechtmatige concurrentie
?>

Primeur in Nederland: het wetsvoorstel digitaal oprichten van een B.V. is aangenomen

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Op 27 juni is het wetsvoorstel omtrent de digitale oprichting van een B.V. door de Eerste Kamer aangenomen. Na de invoering van het wetsvoorstel wordt het voor het eerst mogelijk om een notariële akte in digitale vorm te verlijden en op deze manier een B.V. op te richten.

Met de invoering van het wetsvoorstel is het mogelijk om een B.V. op te richten zonder in persoon voor de notaris te verschijnen of daartoe een schriftelijke (gelegaliseerde) volmacht te verstrekken. Dit is een primeur voor (notarieel) Nederland.

Hoe dit proces eruit ziet en welke mogelijkheden dit wetsvoorstel brengt, staat beschreven in onze eerdere blog.
Digitaal oprichten van een B.V.; een wetsvoorstel ter consultatie (dehaanlaw.nl)

Vooralsnog is het de verwachting dat het wetsvoorstel per 1 januari 2024 zal worden ingevoerd.

Gerelateerde actualiteiten