mei 2024

de Omgevingswet
Het recht op vakantie – Mag u als werkgever een vakantieaanvraag weigeren?
Webinar 'Actualiteiten in het arbeidsrecht'
Voordelen voor varen onder de Nederlandse vlag
Geen plicht tot klagen bij interne bestuurdersaansprakelijkheid
Aansluitplicht Netbeheerders: Artikel 23 Elektriciteitswet of de Netcode Elektriciteit?

april 2024

Ontslag op staande voet wegens TikTok-video van vakantie tijdens ziekte?
De gevolgen van Brexit voor varen onder de Nederlandse vlag
Ontslag werknemer wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag
Gebreken in een koopwoning: (ver)kopersaansprakelijkheid onder de loep
Het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi na Fortec Engineering
Nieuwe wetgeving en commotie rondom warmtenetten
| Zieke werknemers terecht op staande voet ontslagen vanwege nevenwerkzaamheden
Geen ziekmelding nodig voor recht op loon?
Zwaardere verplichtingen aannemer als gevolg van de invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb)
E-book Arbeidsrecht succesvol reorganiseren

maart 2024

Vereisten voor varen onder Nederlandse vlag
De klachtplicht is niet van toepassing bij overtreding concurrentiebeding
Het opzegverbod tijdens ziekte
OMGEVINGSWET DEEL IV: PARTICIPATIE
Wetsvoorstel verduidelijking arbeidsrelaties en rechtsvermoeden uitgesteld
Het nut van een gedragsaanwijzing bij huur van woonruimte
Geen recht op loon vanwege niet meewerken aan mediation

februari 2024

Motie aangenomen: verbod op concurrentiebeding bij salaris van minder dan anderhalf keer modaal
Succesvol reorganiseren: Over hoe Spotify moest stoppen met reorganiseren
Geluidsoverlast; wanneer dient een woningcorporatie in te grijpen?
Het concurrentiebeding, onbillijk benadelend voor een werknemer?
?>

Primeur in Nederland: het wetsvoorstel digitaal oprichten van een B.V. is aangenomen

Lees in één minuut de ontwikkelingen van afgelopen week:

Op 27 juni is het wetsvoorstel omtrent de digitale oprichting van een B.V. door de Eerste Kamer aangenomen. Na de invoering van het wetsvoorstel wordt het voor het eerst mogelijk om een notariële akte in digitale vorm te verlijden en op deze manier een B.V. op te richten.

Met de invoering van het wetsvoorstel is het mogelijk om een B.V. op te richten zonder in persoon voor de notaris te verschijnen of daartoe een schriftelijke (gelegaliseerde) volmacht te verstrekken. Dit is een primeur voor (notarieel) Nederland.

Hoe dit proces eruit ziet en welke mogelijkheden dit wetsvoorstel brengt, staat beschreven in onze eerdere blog.
Digitaal oprichten van een B.V.; een wetsvoorstel ter consultatie (dehaanlaw.nl)

Vooralsnog is het de verwachting dat het wetsvoorstel per 1 januari 2024 zal worden ingevoerd.

Gerelateerde actualiteiten